The Secret Agent
Stan Douglas maakt al sinds de late jaren 1980 films, foto's en installaties die bepaalde locaties of gebeurtenissen in het verleden her-onderzoeken. Zijn werken nemen vaak de lokale instellingen als uitgangspunt, van waaruit bredere kwesties kunnen worden geïdentificeerd. Douglas maakt veelvuldig gebruik van zowel nieuwe als verouderde technologieën, waarbij hij zich bestaande Hollywood genres (waaronder Thrillers en Westerns) toe-eigent, klassieke literaire werken (met name Samuel Beckett, Herman Melville, en Franz Kafka) ontleent, om kant-en-klare contextuele kaders te scheppen voor zijn complexe, weldoordachte projecten.
more

suggesties

The Secret Agent
Stan Douglas
The Secret Agent