Een onafhankelijke uitgeverij van kwalitatieve kunstboeken

Ludion heeft zich sedert 1 oktober 2013 losgemaakt van een uitgeefconcern en is opnieuw, zoals in de jaren '90, een onafhankelijke uitgeverij van kunstboeken.

We kiezen voortaan voor een zuiniger publicatiebeleid en een eigenzinniger profiel. Er zal in het nieuwe fonds veel aandacht zijn voor hedendaagse beeldende kunst, voor internationaal talent, en er zijn projecten in voorbereiding in de vorm van monografie├źn en oeuvrecatalogi.

Werk van oude meesters zal vanuit een nieuw en verrassend perspectief door onze auteurs becommentarieerd en getoond worden. Het museale luik zal versterkt worden met nieuwe gidsen en collectiecatalogi. Meer dan in het verleden, wordt Ludion een huis dat een selecte groep auteurs en kunstenaars wil dienen door samen met hen boeken, grafiek of tentoonstellingen te realiseren.

nl en